You are here

KANSAINVÄLINEN ÄNKYTYSPÄIVÄ 22.10.2019

Teemana: Kasvua puheen avulla

Lokakuun 22. päivä vietetään kansainvälistä änkytyspäivää.
Päivän teemana on tänä vuonna ”Growth Through Speaking”, eli
”Kasvua puheen avulla”.

Änkyttävä henkilö voi puhua, mutta kun puhe keskeytyy,
kommunikaatio muuttuu. Meidän ei pidä valita hiljaisuutta,
koska änkytämme. Emme kasva hiljaisuudella, kasvamme puhumalla.

Änkyttäviä henkilöitä on noin prosentti väestöstä. Änkytys
on tahdosta riippumaton puheen häiriötila, joka ilmenee tyypillisesti
venytyksinä (ääääääänkytys), toistoina (ä-ä-ä-ä-änkytys) tai
täydellisinä puheen salpautumisina (-------- änkytys).
Muista puhehäiriöistä poiketen änkyttäminen on sidoksissa
ihmisten väliseen kommunikaatioon, ei pelkästään puheen
tuottamiseen. Tyypillistä on, että kun änkyttäjä puhuu itsekseen,
eläimelle tai yhteen ääneen muiden kanssa, änkytystä ei esiinny.
Änkytykseen voi liittyä muutakin kuin kuultavaa puheen
sujumattomuutta, esimerkiksi puheen sujumattomuuden piilottelua
tai häpeää puheen sujumattomuudesta. Änkytykselle ei ole
löytynyt yksiselitteistä syytä.

Änkyttävää henkilöä voi auttaa puhumalla itse rauhallisesti
ja säilyttämällä luonnollisen katsekontaktin puhujaan. Ei kannata
yrittää arvailla mitä änkyttäjä on sanomassa. Änkytys ei useinkaan
johdu siitä, että henkilö olisi jännittynyt tai
hätääntynyt – siksi hyvääkin tarkoittavat kommentit kuten
”rauhoitu” tai ”vedä henkeä” voivat tuntua loukkaavilta.
On tärkeää ilmaista keskittyvänsä siihen mitä änkyttäjä sanoo
eikä siihen, miten hän sen sanoo.

Suomen änkytysyhdistys ry tarjoaa vertaistukea ja sopeutumisvalmennusta
änkyttäjille ja heidän läheisilleen. Yhdistyksellä on kotisivut
osoitteessa www.ankytys.fi ja niiltä löytyy lisätietoa yhdistyksen
toiminnasta. Sivujen kautta voi myös tilata änkytyksestä ja sen
hoidosta kertovia esitteitä esimerkiksi kouluihin ja terveydenhuollon
yksiköihin. Yhdistyksellä on myös Facebook-sivut.

Jos haluatte tietää lisää änkytyksestä, voitte ottaa yhteyttä alla
oleviin henkilöihin:

Laura Raerinne
Suomen änkytysyhdistys ry:n puheenjohtaja
laura.raerinne@gmail.com, 0400-168808

Jake Hietala
Suomen änkytysyhdistys ry:n vertaistukihenkilö
044-2102564 (SÄY:n vertaistukipuhelimen numero)