You are here

Finlands stammarförening


***** Nordiska stamningsseminariet 2-4.9,2016 Spa Hotel Aulanko, Tavastehus, Finland *****

Finlands stammarförening rf (FS) är grundad 1969.

Till FS uppgift hör att underlätta den stammande medlemmens kontakter och underlätta medlemmens vardag på olika sätt. På grund av detta är FS viktigaste verksamhet följande:

  • De stammande medlemmarnas gemensamma samvaro (föreningens möten, talklubbens verksamhet och tidningen Puheen vuoro samt medlemsinformation).
  • Befrämja stamningsterapikurser åt barn och vuxna (finansiering sker av PAF, FPA och kommunerna).
  • Information (Internationella stamningsdagen 22.10. I samarbete med andra handikapporganisationer och internationella kontakter).

Föreningens medlemsantal är ca. 550. Föreningens verksamhet understöds av Penningautomatföreningen (PAF).

Kontaktinfo:

Postadress:
Finlands Stammarförening
Unikkopolku 4 C 57
01300 Vantaa
FINLAND

Tel:
+358-44-210-2564

Email:
info(at)ankytys.fi

Nordiska Stamningseminariet 2014 i Island
Nordiska Stamningseminariet 2013 i Sverige
Nordiska Stamningseminariet 2012 i Norge
Nordiska Stamningseminariet 2011 i Finland
Nordiska Stamningseminariet 2010 i Danmark
Nordiska Stamningseminariet 2009 i Island
Nordiska Stamningseminariet 2008 i Göteborg Sverige
Nordiska Stamningseminariet 2007 i Norge
Nordiska Stamningseminariet 2006 i Finland
Bilder om seminariet i Island 2004
Bilder om seminariet i Bergen 2002
Bilder om seminariet i Finland 2001

Information: