You are here

Vahvista itsetuntoa ja puhetta -kurssi änkyttäville aikuisille

Kurssille voivat hakea änkyttävät aikuiset, jotka haluavat työskennellä itsetunnon ongelmien ja änkytyksen kanssa. Kurssi antaa mahdollisuuden lisätä itsen tuntemista ja itseen luottamista sekä auttaa hyväksymään paremmin oman puheen ja puhumaan sujuvammin. Kurssille otetaan 10 osallistujaa. Myös aiemmin osallistuneet voivat hakea kurssille.

Kurssilla tutkitaan änkytystä vuorovaikutuksen ja puheen ongelmana. Kurssilla tutkitaan ja hoidetaan näkyvää änkytystä. Tutkittavia ilmiöitä ovat mm. oman änkytyksen historia ja kehitys, änkytys nykyisissä vuorovaikutustilanteissa ja oman änkytystyylin analysointi. Tavoitteena on myös tiedostaa ja ymmärtää änkytykseen liittyviä kätkettyjä tekijöitä ja vaikeita tunteita, jotka ovat usein suurempi ongelma kuin näkyvä änkytys. Tiedostaminen ja työskentely mahdollistavat muutoksen, lisäävät itsetuntoa ja helpottavat vuorovaikutusta.

Työskentely kurssilla tapahtuu ryhmässä puheterapian, taide- ja ryhmäterapiamenetelmien avulla. Taideterapiamenetelmät (musiikki, kuva ja toiminta) auttavat ilmaisua kun puhuminen on vaikeaa. Kurssilla opetetaan kokonaisvaltaista ruumiin ja puhe-elinten hallintaa sekä palleahengitystä. Lisäksi kurssilaiset oppivat rentoutus- ja stressinpurkumenetelmän.

Kouluttajina kurssilla toimivat FM, psykologi Jukka Kuokkanen ja VTT, sosiaalipsykologi Jaana Jaatinen.

Kurssi kestää 13 vrk ja se toteutetaan kolmessa jaksossa. 1. osa (5vrk) 25.-29.5., 2. osa (4vrk) 13.-16. elokuuta ja 3. osa (4vrk) 10.-13.9. 2015.

Kurssi on RAY:n rahoittama ja kurssilaisille maksuton. Kurssilla on täysihoito. Matkakustannuksista huolehtivat kurssilaiset itse. Kurssilaiset voivat hakea halutessaan KELA:lta kuntoutusrahaa kurssipäivien ajalta.

Kurssi järjestään Vähäjärven lomakodissa Hauholla
Vähäjärven lomakoti
Muntsilantie 19, 14700 Hauho
puh. 03 654 3124
http://www.tsil.fi/lomakoti

HAKUAIKA PÄÄTTYY 30.4.2015.

Kursseille hakeminen:

HUOM! Jos lomakkeiden kanssa on ongelmia, tulosta sähköinen lomake paperille ja lähetä postissa!

Paperiset hakulomakkeet palautetaan postitse osoitteeseen:

Jukka Kuokkanen
Koivulaakso 2
15300 Lahti

Myös sähköisen hakukaavakkeen vastaanottaja on Jukka Kuokkanen

Lisätietoja:
jukkakuokkanen(at)hotmail.com, puh. 050 340 1502

Voit ehkä saada KELAlta kuntoutusrahaa, katso osoitteesta
http://www.kela.fi/kuntoutusraha
http://www.kela.fi/lomakkeet klikkaa vasemmalta kuntoutus, sitten kuntoutusraha

Työnantajalle:
http://www.kela.fi/tyonantajat_kuntoutusraha

Matkakuluihin voit halutessasi hakea tukea KELA:lta:

  • Jos olet hakeutunut kurssille lääkärin lähetteellä, kurssin järjestäjä merkitsee osallistumistodistukseesi tiedon, kenen lääkärin lähetteeseen sopeutumisvalmennus perustui. Liitä KELAn matkakorvaushakemuksen liitteeksi kopio kurssin ohjelmasta ja osallistumistodistus

Lisätietoja www.kela.fi