Kansainvälinen änkytyspäivä 2022

mennessä | loka 22, 2022

Saa änkyttää!

Tänään, kansainvälisenä änkytyspäivänä suoristetaan ryhti ja nostetaan leuka ylväästi ylös. Pysähdytään myös miettimään. SÄY:n iso-britannialaisen sisarjärjestö STAMMA:n laatima julistus oikeudesta änkyttää on suorasanainen manifesti, joka ravistelee sujuvapuheisten ehdoilla rakennettua yhteiskuntaa, mutta herättelee myös meitä änkyttäviä. Julistuksen oikeudesta änkyttää ovat allekirjoittaneet yli 80 yhdistystä ympäri maailmaa (https://stamily.org/declarationrighttostutter/).

Elämme ajassa, jossa inhimillinen moninaisuus tunnistetaan ja sen arvo tunnustetaan. Samaan aikaan änkytys on tästä näkökulmasta edelleen jonkunlainen sokea piste: se on ”kiusallinen vaiva”, josta oletetaan änkyttäjän haluavan ja pyrkivän eroon.

Änkytyspäivän julistus kääntää asetelman toisin päin. Yhteiskunnan eri toimijoiden on etsittävä keinoja mahdollistaa jokaisen turvallinen ja kunnioittava kuulluksi tuleminen. Yksilötasolla jokaisella änkyttävällä ihmisellä on oikeus valita itse, haluaako pyrkiä lisäämään sujuvuutta omassa puheessaan. Puhetta sujuvoittavat keinot ovat ok, vapaa änkytys on ok – sillä ei saa olla merkitystä sille, tuleeko kuulluksi ja kunnioitetuksi.

Julistus panee myös miettimään. Ei ole aina helppoa katsoa omaa sujumattomuutta lempeiden tai edes neutraalien lasien läpi. Joskus ankarin kriitikko löytyy omien korvien välistä. Olkoon kansainvälinen änkytyspäivä siis muistutus myös meille kaikille änkyttäjille: meillä on lupa puhua omalla äänellämme ja antaa sille itsekin arvoa. Meillä on lupa änkyttää.

Pin It on Pinterest