Vapaaehtoistyö

SÄYn toiminta on yhdistyksen synnystä asti rakentunut tasa-arvoisen vapaaehtoistyön pohjalle. Eri tehtävissä toimivat vapaaehtoiset eli yhdistyksen aktiivit ovat yhdistyksen moottori, joka pitää yhdistyksen toiminnan käynnissä ja jota halutaan huoltaa riittävästi. Vapaaehtoistyö yhdistyksessä voi olla vuosikymmeniä kestävää, liittyä johonkin lyhytkestoiseen projektiin tai olla mitä vaan siltä väliltä. Kaikki vapaaehtoistyöstä kiinnostuneet mahtuvat kyllä toimintaan mukaan!

Yhdistyksen aktiivit

Aktiiveiksi kutsutaan niitä yhdistyksen jäseniä, jotka ovat innostuneita ja motivoituneita osallistumaan yhdistyksen kehittämiseen ja tarjoamaan omaa työpanostaan joko pitkäkestoisiin vastuutehtäviin tai kertaluonteisiin projekteihin. Aktiivina on mahdollista hyödyntää omaa osaamistaan tai opetella jotain uutta ja itselle mielekästä. Aktiiveja pyritään kouluttamaan tarpeen mukaan.

Aktiiveille järjestetään vuosittain oma viikonlopun mittainen tapaaminen, jossa ideoidaan toimintaa ja jaetaan vastuuta sen toteuttamisesta.  Aktiiviikonloput sisältävät myös virkistystoimintaa ja vapaa-aikaa, ja ovat yksi tapa kiittää aktiiveja yhdistyksen eteen tehdystä työstä.

Aktiiviviikonlopun parasta antia oli kokemus ”demokratiasta”, siitä että kaikki saavat vaikuttaa yhteiseen yhdistykseen. SÄY on ja saa olla jäsentensä näköinen.”

Parasta aktiiviviikonlopussa oli vaikuttaminen yhdistyksen tulevaisuuteen. Osallistuva ryhmä todella paneutui asioihin.”

Jos olet kiinnostunut vapaaehtoistyöstä yhdistyksessä, voit olla meihin yhteydessä ja kertoa mikä sinua kiinnostaisi. Aktiiviviikonloput ovat myös yksi oivallinen tapa päästä sisään SÄYn toiminnan toteuttamiseen ja kehittämiseen. Alle on listattu yhdistyksen olennaisimpia vapaaehtoistoimintaan perustuvia tehtäviä.

Vertaistapaamisten järjestäminen

Vertaistuki ja sen eri muodot ovat SÄYn toiminnan ydin. Erilaisten tapaamisten järjestäminen edellyttää runsaasti etukäteisjärjestelyjä ja vastuunkantoa paikan päällä. Paikalliset puhekerhot ovat sitoutuneiden vapaaehtoisten ylläpitämiä ja valtakunnalliset vertaistapaamiset järjestetään vapaaehtoisvoimin. Myös virallisissa etätapaamisissa on aina vastuuhenkilöt huolehtimassa tapaamisten sujumisesta. SÄYn vertaispuhelin sekä chat-palvelu perustuvat vapaaehtoisten työpanokseen.

Viestintä

SÄYn kotisivujen sisällön ja ulkoasun päivitys tehdään vapaaehtoisvoimin. Myös jäsenlehti Puheen vuoro syntyy vapaaehtoisten käsissä. Sosiaalisen median julkaisuista on vastuussa sometiimi, joka suunnittelee tulevien viikkojen julkaisut etukäteen.

Hallitustyöskentely

Yhdistystä luotsaa hallitus, jonka jäsenet valitaan jäsenistön keskuudesta kaksi vuotta kestävälle hallituskaudelle siten, että joka vuosi puolet hallituksesta on erovuorossa. Kun koko hallitus ei vaihdu kerralla, siirtyy osaaminen ja tietotaito tehokkaimmin ja pitkän tähtäimen työskentely mahdollistuu. Yhden henkilön hallituskausien lukumäärää ei ole rajoitettu. Hallituksen tärkeitä tehtäviä ovat muun muassa rahoituksen turvaaminen STEA-yhteistyön kautta, yhdistyksen toiminnan jatkuva kehittäminen jäsenistön tarpeita vastaavaksi ja vapaaehtoistyön koordinointi. 

 

Pin It on Pinterest