Vaikuttajaviestintä ja edunvalvonta

Yhdistyksellä on lähivuosina tavoitteena laatia yhdistyksen vaikuttajaviestinnän ja edunvalvonnan määrää lisäävä toimintasuunnitelma. Yhdistyksen vapaaehtoisia tulee tarpeen mukaan kouluttaa tällä osa-alueella.

Tällä hetkellä yhdistys jakaa aktiivisesti tietoa änkytyksestä sosiaalisessa mediassa. Kotisivut ovat uudistuneet syksyllä 2020, minkä myötä sivuille on kerätty ajantasaista tietoa änkytyksestä. Sen lisäksi, että kerromme, miltä änkytys kuulostaa, on tärkeää kertoa avoimesti myös sen aiheuttamista haasteista ja niistä epäkohdista, joihin änkyttävät ihmiset törmäävät puheen sujumattomuutensa takia.

Verkostoituminen

Yksi hyvä tapa tehdä vaikuttajaviestintää ja edunvalvontaa on verkostoitua muiden samoja arvoja edustavien järjestöjen kanssa. Yhdistys kuuluukin SOSTE:n eli Suomen sosiaali ja terveys ry:n jäsenjärjestöihin. SOSTE on valtakunnallinen kattojärjestö, jonka jäsenjärjestöinä on yli 230 sosiaali- ja terveysalan järjestöä. SOSTE pyrkii toiminnallaan rakentamaan sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edellytyksiä, oikeudenmukaista ja vastuullista yhteiskuntaa sekä lisäämään osallistumismahdollisuuksia. SOSTE:n jäsenjärjestönä yhdistyksellä on mahdollisuuksia vaikuttaa asioihin laajemmin kuin toimiessaan yksin. Monet yhdistyksen ajamista asioista ovat samoja (erilaisuuden hyväksyvä yhteiskunta, tasa-arvoisuus, oikeudenmukaisuus, sosiaalisen hyvinvoinnin edellytykset), joihin toisetkin sosiaali- ja terveysalan järjestöt omalla toiminnallaan pyrkivät.

Muiden järjestöjen lisäksi yhdistys pyrkii toiminnallaan edistämään yhteistyötä puheterapeuttiopiskelijoiden sekä puheterapeuttien kanssa. Tämä on tärkeä osa änkyttävien henkilöiden edunvalvontaa, sillä suurin osa änkyttäjien kuntoutuksesta tapahtuu puheterapeuttien kanssa. Logopedian opiskelijoiden tekemät änkytystä koskevat kandidaatintutkielmat tai pro gradu -työt tuovat tärkeää lisätietoa meille kaikille änkyttäjille.

Pin It on Pinterest