Mitä änkytys on?

Änkytys (dysfemia) on puheen sujuvuuden häiriö. Änkyttävä henkilö tietää mitä haluaa sanoa, mutta ei saa sanottua asiaansa sujuvasti.

On oletettavaa, että änkytystä on ollut olemassa niin kauan kuin puhe on ollut ihmisten pääkommunikointikeino. Ensimmäiset historialliset viitteet änkytyksestä löytyvät Egyptistä noin 2000 eaa. Änkytystä esiintyy myös ympäri maailmaa, kulttuurista riippumatta.

Änkytys voi olla kehityksellistä, neurogeenista tai psykogeenista. Kehityksellinen änkytys alkaa tyypillisesti kolmanteen ikävuoteen mennessä, ja sen alkaminen on seurausta useiden tekijöiden yhteisvaikutuksesta. Kehityksellinen änkytys on yleisin änkytyksen muoto. Neurogeeninen änkytys ja psykogeeninen änkytys alkavat kielenkehityksen jälkeen, esimerkiksi vasta aikuisena. Neurogeenisen änkytyksen syynä on jokin neurologinen sairaus tai aivovamma, psykogeeninen änkytys taas liittyy psykologiseen traumaan tai johonkin mielenterveyden häiriöön.

Pin It on Pinterest