Kansainväliset seminaarit

Kansainvälisiä änkytysseminaareja järjestetään muutaman vuoden välein. Usean päivän mittaisissa tapahtumissa on mukana suuri joukko osallistujia ympäri maailmaa sekä vaihteleva kattaus ohjelmaa, kuten luentoja, retkiä ja interaktiivisia työpajoja. Tuoreimpia ovat nämä seminaarit:

Kansainvälinen seminaari änkytyksestä ja sokelluksesta (World Joint World Congress on Stuttering and Cluttering): 27.–30.5.2022, Montreal, Kanada.

Kansainvälinen änkytysseminaari (World Congress for People Who Stutter): 24–.28. elokuuta 2022, Liverpool, Iso-Britannia. Seminaarin järjesti brittiläinen änkytysyhdistys STAMMA.

Seuraava kansainvälinen seminaari järjestetään vuonna 2025. Paikka ei ole vielä selvillä.

[Seminaarissa] olin jutellut monen uuden tuttavuuden kanssa ja osallistuin rohkeasti erilaisiin puhetilanteisiin, jopa englanninkieliseen improvisaatiotyöpajaan. Olin ylittänyt itseni moneen kertaan, tunsin saavani uutta voimaa arkeen ja tunsin englannin puhumisen kynnykseni hieman madaltuneen.”
– osallistujan tuntemuksia Islannissa kesällä 2019 järjestetystä kansainvälisestä seminaarista

Pohjoismaiset seminaarit

 

Pohjoismaisia änkytysseminaareja järjestetään vuosittain, ja ne sijoittuvat vuoron perään kuhunkin Pohjoismaahan, mukaan luettuna myös Viro. Yleensä loppukesään sijoittuva viikonlopun mittainen tapahtuma on ikään kuin pienempi, tuttavallisempi versio kansainvälisestä seminaarista – mukana on erilaisia ohjelmanumeroita, ulkoilua ja reippaasti hauskanpitoa maakohtaisista kulttuuriesityksistä tietovisoihin ja karaoke-iltoihin.

Pohjoismainen seminaari järjestettiin edellisen kerran Norjan Bergenissä 1.–3. syyskuuta 2023. Seuraava järjestetään Viron Tartossa 6.–8.9.2024.

Nuorten aikuisten leirit

 

Erasmus+ -ohjelman rahoittamia leirejä nuorille änkyttäjille (Erasmus+ Youth Exchange for Young People Who Stutter) on järjestetty jo useampana kesänä. 18–30-vuotiaille nuorille suunnattu viikon pituinen leiri ulkomailla sisältää kulttuurillista oppimista, oppimista tekemisen kautta sekä itsetuntemuksen ja itsetunnon kehittämistä. Teemoihin keskitytään erilaisilla työpajoilla, jotka koostuvat muun muassa ilmaisutaidosta, rentoutumisharjoituksista ja omien kokemusten jakamisesta.

Leirit järjestää alankomaalainen The Anatta Foundation ja viikon ohjelman kehittää joukko jäseniä eri osallistujamaiden änkytysyhdistyksistä. Kullekin leirille osallistutaan useammasta maasta; Suomen lisäksi osallistujamaina on nähty muun muassa Ruotsi, Alankomaat, Viro, Portugali ja Italia.

Leirin aikana tuli monia tunteita esille. Oli omituista olla sellaisten ihmisten ympärillä, jotka ymmärsivät tuntemuksesi juuri sellaisena kuin ne olivat. En ikinä uskonut, että voisi olla mukava olo samalla kun änkytin.”

– suomalaisnuoren tuntemuksia Alankomaissa kesällä 2019 vietetyn leiriviikon jälkeen

Pin It on Pinterest