Kansainvälinen toiminta

SÄY kuuluu jäsenyhdistyksenä kansainväliseen International Stuttering Associationiin (ISA) ja on mukana monenlaisessa toiminnassa myös ulkomailla.

Kansainväliset seminaarit

Kansainvälisiä änkytysseminaareja järjestetään muutaman vuoden välein. Usean päivän mittaisissa tapahtumissa on mukana suuri joukko osallistujia ympäri maailmaa sekä vaihteleva kattaus ohjelmaa, kuten luentoja, retkiä ja interaktiivia työpajoja. Lähivuosina järjestetään nämä seminaarit:

Kansainvälinen seminaari änkytyksestä ja sokelluksesta (World Joint World Congress on Stuttering and Cluttering): 2022, Montreal, Kanada. Alun perin heinäkuulle 2021 kaavailtu seminaari on koronaviruksen vuoksi lykätty vuodelle 2022, eikä tarkempia tietoja toistaiseksi ole saatavilla.

Kansainvälinen änkytysseminaari (World Congress for People Who Stutter): 24–.28. elokuuta 2022, Liverpool, Iso-Britannia. Seminaarin järjestää brittiläinen änkytysyhdistys STAMMA. Ennakkotietoa voit lukea englanniksi lisää täältä: Conference & ISA World Congress Combine

Seminaarit ovat vasta suunnitteluvaiheessa – ilmoittautumisohjeet ja muut oleelliset tietopaketit tullaan aikanaan julkaisemaan sivuillamme.

[Seminaarissa] olin jutellut monen uuden tuttavuuden kanssa ja osallistuin rohkeasti erilaisiin puhetilanteisiin, jopa englanninkieliseen improvisaatiotyöpajaan. Olin ylittänyt itseni moneen kertaan, tunsin saavani uutta voimaa arkeen ja tunsin englannin puhumisen kynnykseni hieman madaltuneen.”
– osallistujan tuntemuksia Islannissa järjestetystä kansainvälisestä seminaarista kesällä 2019

Pohjoismaiset seminaarit

Pohjoismaisia änkytysseminaareja järjestetään vuosittain, ja ne sijoittuvat vuoron perään kuhunkin Pohjoismaahan, mukaan luettuna myös Viro. Yleensä loppukesään sijoittuva viikonlopun mittainen tapahtuma on ikään kuin pienempi, tuttavallisempi versio kansainvälisestä seminaarista – mukana on erilaisia ohjelmanumeroita, ulkoilua ja reippaasti hauskanpitoa maakohtaisista kulttuuriesityksistä tietovisoihin ja karaoke-iltoihin.

Pohjoismaisen seminaarin merkeissä nähdään seuraavan kerran 3.–5. syyskuuta 2021 Tukholmassa, Ruotsissa. Ilmoittautumisohjeista ja matkustussuunnitelmista tullaan tiedottamaan näkyvästi sivuillamme. Ruotsin- ja englanninkielisen esittelyn voit kuitenkin kurkata jo Ruotsin änkytysyhdistyksen sivuilta. Tapahtumalle on luotu myös oma Facebook-tapahtumansa!

Nuorten aikuisten leirit

Erasmus+ -ohjelman rahoittamia leirejä nuorille änkyttäjille (Erasmus+ Youth Exchange for Young People Who Stutter) on järjestetty useampana kesänä. 18–30-vuotiaille nuorille suunnattu viikon pituinen leiri ulkomailla sisältää kulttuurillista oppimista, oppimista tekemisen kautta sekä itsetuntemuksen ja itsetunnon kehittämistä. Teemoihin keskitytään erilaisilla työpajoilla, jotka koostuvat muun muassa ilmaisutaidosta, rentoutumisharjoituksista ja omien kokemusten jakamisesta.

Leirit järjestää alankomaalainen The Anatta Foundation ja viikon ohjelman kehittää joukko jäseniä eri osallistujamaiden änkytysyhdistyksistä. Kullekin leirille osallistutaan useammasta maasta; Suomen lisäksi osallistujamaina on nähty muun muassa Ruotsi, Alankomaat, Viro, Portugali ja Italia.

Tietoa tulevasta leirihankkeesta: Osallistujat seuraavalle Erasmus-leirille on valittu alkuvuodesta 2020 järjestetyn avoimen haun kautta. Alun perin kesälle 2020 suunniteltu leiriviikko on kuitenkin jouduttu lykkäämään loppukesään 2021.

Leirin aikana tuli monia tunteita esille. Oli omituista olla sellaisten ihmisten ympärillä, jotka ymmärsivät tuntemuksesi juuri sellaisena kuin ne olivat. En ikinä uskonut, että voisi olla mukava olo samalla kun änkytin.”
– suomalaisnuoren tuntemuksia Alankomaissa kesällä 2019 vietetyn leiriviikon jälkeen

Pin It on Pinterest