Toiminta

Yhdistyksen toiminta voidaan jakaa neljään eri osa-alueeseen:

  1. Vertaistuen tarjoaminen änkyttäville ihmisille ja heidän läheisilleen
  2. Änkyttävien ihmisten hyvinvoinnin tukeminen
  3. Tiedon jakaminen änkytyksestä ja änkytyksen vaikutuksista änkyttävien ihmisten arkeen
  4. Yhteistyön tekeminen alan tutkijoiden ja muiden toimijoiden kanssa

Toiminnallenne haetaan vuosittain avustusta STEA:lta, ja yhdistyksen toimintaan vaikuttaa STEA:n myöntämä avustusmäärä. Avustuksilla kustannettu toiminta on jokaiselle maksutonta eikä vaadi yhdistyksen jäsenyyttä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi tapaamisissa ohjelmaan osallistuminen on maksutonta, mutta mahdolliset ruokailut, yöpyminen sekä matkakustannukset ovat osallistujille maksullisia. Tapaamisten lisäksi STEA:n avustuksilla tuetaan yhdistyksen kehittämistoimintaa.

Yhdistys saa tuloja myös jäsenmaksuista, materiaalimyynnistä ja mahdollisista lahjoituksista. Näillä tuloilla voidaan esimerkiksi tukea yhdistyksen jäsenten tapaamisten osallistumiskustannuksia. Näitä tuloja käytetään myös yhdistyksen toiminnan kehittämiseen.

Yhdistys toimii vapaaehtoisvoimin.

Vertaistuki ja hyvinvointi

Yhdistys tarjoaa sekä paikallista että valtakunnallista vertaistukea änkyttäville aikuisille, nuorille ja lapsille sekä heidän läheisilleen. Tapaamisissa mukana voi olla vertaistuen lisäksi erilaista hyvinvointia lisäävää ohjelmaa, kuten esiintymisharjoituksia, ulkoilua, erilaisia työpajoja tai luentoja eri alojen asiantuntijoilta.

Ajankohtaiset tiedot kaikista yhdistyksen tapaamisista löydät kalenterista.

Paikallistoimintaa on tällä hetkellä muutamalla paikkakunnalla Suomessa: lisätiedot ja tapaamisten vetäjien yhteystiedot löydät Paikallistoiminta-sivulta.

Valtakunnallisia tapaamisia järjestetään tyypillisesti vähintään kaksi kertaa vuodessa. Keväisin ja syksyisin tapaamiset järjestetään yhdistyksen kevät- ja syyskokouksen yhteydessä. Näiden lisäksi yhdistys pyrkii järjestämään vuosittain 1–2 tapaamista jonkin tietyn teeman ympärille. Valtakunnallisista tapaamisista löydät tarkempaa tietoa Valtakunnalliset vertaistapaamiset -sivulta.

Yhdistyksellä on kohdennettua toimintaa nuorille (noin 1530-vuotiaille) ja lapsiperheille. Näistä löydät lisätietoa Nuorten toiminta- ja Lapsiperhetoiminta-sivuilta.

Etävertaistukea on mahdollista saada etätapaamisten, chatin tai Discord-palvelimen kautta. Etätapaamisista ja muusta verkkovertaistuesta on lisää infoa Verkkovertaistuki-sivulla.

Yhdistys on mukana mahdollistamassa jäsenilleen kansainväliseen toimintaan osallistumisen. Kansainvälisiin seminaareihin on muun muassa mahdollista hakea matka-avustuksia yhdistykseltä. Kansainvälisestä toiminnasta kerrotaan tarkemmin Kansainvälinen toiminta -sivulla.

 

Kurssitoiminta: SÄY on aikaisemmin järjestänyt STEAn avustuksilla vertaistuellisia sopeutumisvalmennuskursseja änkyttäville henkilöille ja heidän läheisilleen useiden vuosien ajan. Vuoden 2021 jälkeen vastaavanlaisia kursseja ei  kuitenkaan enää voida järjestää . SÄYn toiminta tulee jatkossa keskittymään yhdistyksen vertaistukitoimintaan ja änkytystiedon jakamiseen.

Vaikuttajaviestintä ja edunvalvonta

Yhdistyksellä on merkittävä rooli yhteiskunnassa änkyttävien henkilöiden edunvalvojina. Edunvalvontaan liittyy läheisesti myös vaikuttajaviestintä, jolla levitetään ajankohtaista tietoa änkytyksestä, kerrotaan änkytyksestä ja sen seurauksista änkyttävien henkilöiden arjessa rehellisesti ja avoimesti sekä korjataan änkytykseen liittyviä virheellisiä ennakkokäsityksiä ja oletuksia.

Osana edunvalvontaa on yhdistyksen verkostoituminen muun muassa toisten yhdistysten sekä änkytyksen parissa työskentelevien ammattilaisten kanssa.

Pin It on Pinterest