SÄYn turvallisen tilan periaatteet 

SÄY tahtoo taata turvallisen tilan kaikille yhdistyksen toimintaan osallistuville, niin kasvokkain kohdatessa kuin verkkokeskusteluissakin. Turvallisen ilmapiirin luomisesta ja ylläpitämisestä ovat vastuussa kaikki toimintaan osallistuvat.

Jos huomaat, että verkkokeskusteluissa tai SÄYn tapahtumissa loukataan turvallisen tilan periaatteita, voit ottaa asian selvittämiseksi yhteyttä SÄYn häirintäyhdyshenkilöön, verkkokeskustelujen ylläpitoon tai tapahtuman vastuuhenkilöön.

  1. Jokaisella osallistujalla on vapaus olla oma itsensä, mutta tämä ei kuitenkaan oikeuta ketään loukkaamaan muita käytöksellään. SÄYn toiminnassa emme hyväksy häirintää tai epäasiallista ja loukkaavaa käytöstä. Voimme antaa asiallista palautetta, mutta jokaisen meistä tulee huomioida sävy ja tyyli, jolla sen teemme.
  2. Huomioimme änkytyksen kirjon, emmekä vähättele kenenkään änkytystä tai siihen liittyviä kokemuksia, tunteita ja ajatuksia. Arvostamme jokaisen käsitystä omasta puheestaan ja kullekin sopivista apukeinoista. Voimme kertoa muille omista kokemuksistamme, mutta emme oleta, että muille toimivat samat keinot änkytyksen käsittelyyn kuin meillä ovat toimineet. Ymmärrämme antaa tilaa myös muiden tavoille kohdata änkytyksen tuomat haasteet.
  3. Olemme hienovaraisia arkoja aiheita käsiteltäessä. Jokainen saa kertoa omista kokemuksistaan, mutta ketään ei saa painostaa jakamaan asioitaan. Jokainen on omalta osaltaan vastuussa siitä, että ilmapiiri tai aihe ei käy liian painostavaksi. Lisäksi muistamme, että käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia, eikä niiden sisältöä jaeta yhdistyksen ulkopuolelle.
  4. Emme halvenna tai väheksy vertaisiamme, muita henkilöitä tai ryhmiä. Emme puhu epäkunnioittavaan sävyyn yksityis- tai julkisuuden henkilöistä. Emme puhu kenestäkään pahaa selän takana.
  5. Ymmärrämme, että SÄYn toiminnassa on mukana erilaisia ihmisiä erilaisista lähtökohdista, joten vältämme arvailuja ja oletuksia toisten taustoista ja identiteeteistä. Yritämme parhaamme mukaan ymmärtää muiden tapoja viestiä ja kommunikoida, ja kiinnitämme huomiota mm. siihen, millaisella äänensävyllä ja millä sanoilla puhumme ja kirjoitamme toisillemme. Voimme kohteliaasti esittää tarkentavia kysymyksiä ymmärtääksemme toistemme asioita.
  6. Suomme kehorauhan, emmekä kommentoi tai arvostele kenenkään ulkonäköä.
  7. SÄY on poliittisesti ja uskonnollisesti neutraali yhdistys. Uskontoon ja politiikkaan viittaavat kannanotot eivät kuulu SÄYn tapaamisiin tai verkkokeskusteluihin.
  8. Tarkkailemme, kuinka paljon otamme tilaa haltuun. Kiinnitämme huomiota siihen, jääkö toisille aikaa ja tilaa ilmaista ajatuksensa. Kysynkö kysymyksiä muilta osallistujilta tai huomioinko heitä muuten keskustelussa? Kuuntelevatko ja kommentoivatko muut ryhmässä usein vain minun kokemuksiani vai osaanko antaa tilaa myös muiden kokemuksille?
  9. Kunnioitamme jokaisen henkilökohtaisia rajoja. Toiminta tuo ihmiset yhteen, mutta samalla jokaisella on oikeus koskemattomuuteen ja yksityisyyteen. Yhteisöllisyys ei oikeuta tapahtumien tai ryhmäkeskusteluiden ulkopuolista lähestymistä tai viestittelyä ilman selvää yhteisymmärrystä tai asianmukaista tarkoitusta.
  10. Jos olen toiminut väärin, selvitän tilanteen asiallisesti ja pyrin muuttamaan toimintaani jatkossa.

Pin It on Pinterest