Puheen vuoro – SÄYn jäsenlehti

Puheen vuoro on SÄYn jäsenlehti, joka ilmestyy kahdesti vuodessa (kesällä ja loppuvuodesta). Lehdessä julkaistavat tekstit käsittelevät änkytystä monenlaisista erilaisista näkökulmista. Niiden lisäksi lehdessä julkaistaan SÄYn tapahtumista tapahtumaraporttityyppisiä tekstejä sekä yhdistyksen hallinnolliseen puoleen ja historiaan liittyviä tekstejä, jotka ovat sisällöltään ja näkökulmaltaan eteenpäin katsovia. 

Puheen vuoroon ovat tervetulleita kirjoittamaan kaikki SÄYn jäsenet. Lisäksi lehteen otetaan kirjoituksia ei-jäseniltä, jotka kirjoittavat lehteen ensimmäistä kertaa. Puheen vuoro noudattaa julkaisulinjassaan yhdistyksen sääntöjä ja turvallisen tilan periaatteita.

Haluat kirjoittaa jäsenlehteen, mitä teet?

Jos sinua kutkuttaa kirjoittaa änkytysteemasta ylipäätänsä ja sinulla riittää sanottavaa monenlaisista änkytysaiheista. Voit ilmoittaa kiinnostuksesi kirjoittaa lehteen seuraavasti:

Vaihtoehto 1 (tätä suosittelemme)
Ilmoita kiinnostuksestasi/kirjoitushalustasi laittamalla SÄYlle viestiä SÄYn somekanavien (Facebook, Instagram) viestitoimintoa käyttäen. Vastaamme sinulle muutamissa päivissä.

Vaihtoehto 2
Lähetä sähköpostia lehden päätoimittajalle osoitteeseen anna.lemmetyinen(at)ankytys.fi. Sähköpostin lähettäminen ei vielä sido sinua mihinkään. Päätoimittaja on sinuun sähköpostitse yhteydessä kirjoitusasioissa.

Huomioitavaa tekstien muokkaamisesta ja julkaisemisesta

SÄY varaa oikeuden tehdä pieniä korjauksia Puheen vuorossa julkaistaviin teksteihin (kirjoitusvirheiden korjaukset, sanajärjestysmuokkaukset, lause- ja kappalerakenteet) ilman, että siihen pyydetään erillistä lupaa kirjoittajalta. Mikäli pieniä muutoksia tulee paljon, päätoimittaja hyväksyttää muokkaamansa tekstin kirjoittajalla.

Lähtökohtaisesti kaikki tekstit, jotka on tarkoitettu julkaistavaksi, julkaistaan lehdessä. Jos kuitenkin teksti tyyliltään, sävyltään ja/tai näkökulmaltaan arvioidaan päätoimittajan toimesta lehden linjaan sopimattomaksi, päätoimittaja pyytää tekstin kirjoittajaa muokkaamaan tekstin lehteen siten, että sen tyyli/sävy/näkökulma on lehden julkaisulinjan mukainen. Tyyliin/sävyyn/näkökulmaan liittyvät korjaukset tekee tekstin kirjoittaja, ei päätoimittaja. Muokkauksien jälkeen päätoimittaja arvioi uudelleen tekstin soveltuvuuden lehteen. Jos kirjoittaja ei halua muokata tekstiään ja/tai tehtyjen muokkauksien jälkeenkin päätoimittaja arvioi, että teksti ei tyylinsä/sävynsä/näkökulmansa vuoksi sovellu lehteen, sitä ei julkaista Puheen vuorossa.

Pin It on Pinterest