Puheen Vuoro – SÄYn jäsenlehti

Puheen vuoro on SÄYn jäsenlehti, joka ilmestyy kahdesti vuodessa (kesäkuussa ja joulukuussa). Lehden jokaisessa numerossa on jokin teema. Puheen vuorossa julkaistavat tekstit käsittelevät änkytystä monenlaisista erilaisista näkökulmista. Niiden lisäksi lehdessä julkaistaan SÄYn tapahtumista tapahtumaraporttityyppisiä tekstejä sekä yhdistyksen hallinnolliseen puoleen ja historiaan liittyviä tekstejä, jotka ovat sisällöltään ja näkökulmaltaan eteenpäin katsovia. 

Puheen vuoro noudattaa julkaisulinjassaan yhdistyksen sääntöjä ja turvallisen tilan periaatteita.

Lehden teemasta

Seuraavan Puheen vuoron teema julkaistaan 1-2 kuukautta ennen lehden ilmestymistä. Lehden teemasta ilmoitetaan mm. SÄYn somekanavilla. Lisäksi teemasta ilmoitetaan sähköpostitse jäsenistölle lähtevässä uutiskirjeessä, joka otetaan käyttöön lähitulevaisuudessa.

Lehden teeman julkistamisen yhteydessä pyritään samalla listaamaan erilaisia aiheita, joista toivotaan kirjoituksia. Aiheen lisäksi ilmoitetaan tekstilaji, sanamääräohjeistus ja tekstin näkökulmatoive (jos sellainen on).

Kuka voi kirjoittaa Puheen vuoroon?

SÄYn jäsenlehti koostuu jäsenistön laatimista erimittaisista kirjoituksista ja pysyvimmistä osioista. Puheen vuoroon ovat tervetulleita kirjoittamaan kaikki SÄYn jäsenet. Lisäksi Puheen vuoroon otetaan kirjoituksia ei-jäseniltä, jotka kirjoittavat lehteen ensimmäistä kertaa.

Haluat kirjoittaa Puheen vuoroon, mitä teet?

Haluat kirjoittaa, mutta kaipailisit ideoita jutun aiheeksi

Sinua kutkuttaa kirjoittaa änkytysteemasta ylipäätänsä ja sinulla riittää sanottavaa monenlaisista änkytysaiheista. Voit ilmoittaa kiinnostuksesi kirjoittaa lehteen seuraavasti:

Vaihtoehto 1 (tätä suosittelemme)
Ilmoita kiinnostuksestasi/kirjoitushalustasi laittamalla SÄYlle viestiä SÄYn somekanavien (Facebook, Instagram) viestitoimintoa käyttäen. Vastaamme sinulle muutamissa päivissä.

Vaihtoehto 2
Lähetä sähköpostia lehden päätoimittajalle osoitteeseen selena.hietikko(at)ankytys.fi. Sähköpostin lähettäminen ei vielä sido sinua mihinkään. Päätoimittaja on sinuun sähköpostitse yhteydessä kirjoitusasioissa (yhteydenottoviive voi olla päivistä muutamaan viikkoon, mutta sinuun ollaan kyllä yhteydessä).

Haluat kirjoittaa tulevan lehden teemasta

Vaihtoehto 1 (tätä suosittelemme)
Ilmoita kirjoitushalustasi mahdollisimman pian lähettämällä viesti SÄYn Instagramin/Facebookin viestiosiossa. Ilmoita mistä valmiista aiheesta haluat kirjoittaa. Jos sinulla on kirjoitusidea, joka ei istu annettuihin näkökulmiin, mutta istuu kuitenkin teemaan, niin pohditaan asiaa yhdessä eli laita tällöinkin viestiä!

Vaihtoehto 2
Ilmoita kirjoitushalustasi mahdollisimman pian lähettämällä sähköpostia lehden päätoimittajalle osoitteeseen selena.hietikko(at)ankytys.fi. Jos sinulla on kirjoitusidea, joka ei istu annettuihin näkökulmiin, mutta istuu kuitenkin teemaan, niin pohditaan asiaa yhdessä eli laita tällöinkin sähköpostia!

Huomioitavaksi tekstien muokkaamisesta ja julkaisemisesta

SÄY varaa oikeuden tehdä pieniä korjauksia Puheen vuorossa julkaistaviin teksteihin (kirjoitusvirheiden korjaukset, sanajärjestysmuokkaukset, lause- ja kappalerakenteet) ilman, että siihen pyydetään erillistä lupaa kirjoittajalta. Mikäli pieniä muutoksia tulee paljon, päätoimittaja hyväksyttää muokkaamansa tekstin kirjoittajalla.

Lähtökohtaisesti kaikki tekstit, jotka on tarkoitettu julkaistavaksi Puheen vuorossa, julkaistaan lehdessä. Jos kuitenkin teksti tyyliltään,sävyltään ja/tai näkökulmaltaan arvioidaan päätoimittajan toimesta lehden linjaan sopimattomaksi, päätoimittaja pyytää tekstin kirjoittajaa muokkaamaan tekstin lehteen siten, että sen tyyli/sävy/näkökulma on lehden julkaisulinjan mukainen. Tyyliin/sävyyn/näkökulmaan liittyvät korjaukset tekee tekstin kirjoittaja, ei päätoimittaja. Muokkauksien jälkeen päätoimittaja arvioi uudelleen tekstin soveltuvuuden lehteen. Jos kirjoittaja ei halua muokata tekstiään ja/tai tehtyjen muokkauksien jälkeenkin päätoimittaja arvioi, että teksti ei tyylinsä/sävynsä/näkökulmansa vuoksi sovellu lehteen, sitä ei julkaista Puheen vuorossa.

Pin It on Pinterest