Vapaaehtoistoiminta

SÄYn toiminnan perustana ovat vapaaehtoiset. Kehitämme vapaaehoistoimintaamme entistä enemmän työryhmäpainotteiseksi, ja samalla pyrimme madaltamaan kynnystä tulla yhdistykseemme vapaaehtoiseksi. Tarjolla on monenlaisia rooleja ja isompia sekä pienempiä hommia, joten varmasti löydät myös sinulle sopivaa tekemistä!

Miksi tulla vapaaehtoiseksi?

Vapaaehtoistyöstä ei luonnollisestikaan makseta palkkaa, mutta tarjoamme sinulle ainakin

  • mahdollisuuden päästä vaikuttamaan yhdistyksen toimintaan ja ennen kaikkea olemaan yksi toiminnan tekijöistä
  • mahdollisuuden opetella ja oppia uusia asioita mielenkiintosi mukaan esimerkiksi yhdistysviestinnästä, tapaamisten järjestämisestä tai jäsenlehden tekemisestä
  • tukea ja ohjeita – yksin ei tarvitse jäädä 
  • mahtavan vapaaehtoisporukan, johon on helppo päästä mukaan
  • 1–2 kertaa vuodessa järjestettävän vapaaehtoisille suunnatun viikonlopun, jossa ideoidaan ja suunnitellaan yhdistyksen toimintaa sekä vietetään yhdessä aikaa
  • vapaaehtoistyön tekemisestä saatavan hyvän mielen
  • työtodistuksen vapaaehtoistyöstä

Mitä vapaaehtoisena voi tehdä? 

Saamme toimintaamme rahoitusta sekä STEAn kohdennetusta toiminta-avustuksesta sekä jäsenmaksuista ja mahdollisista lahjoituksista. Olemme hakeneet STEAn avustusta vuodelle 2024 seuraavaan tarkoitukseen:

“Avustusta haetaan änkytyksen aiheuttamien haittojen vähentämiseen tarjoamalla änkyttäville henkilöille ja heidän läheisilleen vertaistukea, ajantasaista ja oikeaa tietoa änkytyksestä sekä apua änkytykseen liittyvien negatiivisten ilmiöiden käsittelyyn mm. erilaisten teemaluentojen sekä vertaistuellisten työpajojen avulla. Änkytykseen ja änkyttäviin ihmisiin kohdistuu monenlaisia stigmoja ja ennakkoluuloja, joita SÄY pyrkii tiedotustoiminnallaan murtamaan myös yhteiskunnallisella tasolla. SÄY tarjoaa myös änkytyksen parissa työskenteleville ammattilaisille kokemuspohjaista tietoa.”

Toimintamme ytimessä ovat:

Vertaistapaamiset

Puhekerhojen vapaamuotoisissa tapaamisissa kahvitellaan ja vaihdellaan kuulumisia, kuunnellaan ja annetaan puheenvuoroja – pois sulkematta esimerkiksi esiintymisharjoituksia ja lautapelejä. Osana puhekerhojen toimintaa on mahdollista myös esimerkiksi tehdä ulkoiluretkiä tai käydä vaikkapa keilaamassa yhdessä. Tapaamisia on vaihdellen muutamasta kerrasta useampaan kertaan vuodessa, riippuen järjestäjien ja osallistujien toiveista ja aikatauluista.
Jos olet kiinnostunut järjestämään säännöllisemmin vapaamuotoisia tapaamisia, saattaa juurikin puhekerhon vetäminen olla sinulle sopiva rooli yhdistyksessämme.

 Valtakunnallisia tapaamisia järjestetään sekä päivä- että viikonlopputapaamisina. Tapaamiset voivat olla suunnattuja änkyttäville aikuisille, änkyttäville nuorille ja nuorille aikuisille tai änkyttäville lapsille perheineen. Yleensä järjestämme vuosittain vähintään kaksi viikonlopun yli kestävää tapaamista, kevät- ja syystapaamiset yhdistyksen vuosikokousten yhteydessä. Näiden tapaamisten sijainnit valitaan aina aiemman vuosikokouksen yhteydessä. Lisäksi on mahdollista järjestää vapaaehtoistyön resurssien puitteissa ainakin yksi teemaviikonloppu.

Viikonlopputapaamisten lisäksi on mahdollista järjestää eriteemaisia päivätapaamisia. Esimerkiksi vuonna 2022 järjestettiin taidetyöpaja ja improtyöpaja Tampereella. Päivätapaamisia voidaan suunnata myös pelkästään lapsiperheille tai nuorille. Valtakunnalliset tapaamiset poikkeavat järjestelyiltään paikallistoiminnasta siten, että ohjelman suunnitteluun ja järjestelyvastuuseen tarvitsee yleensä kiinnittää enemmän huomiota kuin vapaamuotoisempien paikallistapaamisten tai päivätapaamisten järjestämiseen. Varsinkin viikonlopputapaamisten järjestämiseen pyrimme löytämään työryhmän, jotta kukaan ei jää yksin isomman vastuun kanssa. Päivätapaamisia voi halutessaan järjestää yksinkin.

Jos olet kiinnostunut järjestämään vertaistapaamisia kerran tai muutaman kerran vuodessa, sinua kiinnostaa suunnitella laajempia ohjelmakokonaisuuksia toisten vapaaehtoisten kanssa ja olet valmis olemaan yhtenä vastuuhenkilöistä myös tapaamisten aikana, valtakunnallisten päivä- tai viikonlopputapaamisten järjestäminen saattaisi sopia juuri sinulle.

Verkkovertaistukea on tällä hetkellä tarjolla Facebook-ryhmässä ja Discordissa. Aiempina vuosina olemme järjestäneet myös etätapaamisia joko vapaamuotoisemmin tai tietyn teeman ympärille.

Jos olet kiinnostunut käynnistelemään ja ohjamaan keskustelua verkkokeskusteluryhmissä, voisit sopia ryhmiemme ylläpitäjäksi. Jos taas sinulle sopisi ottaa koppia etätapaamisten järjestämisestä, tarjoamme sinulle siihen mahdollisuuden.

Ystävätoimintaa olemme tehneet epävirallisesti jo useiden vuosien ajan. Käytännössä ystävätoiminta tarkoittaa sitä, että vertaistukea kaipaavan henkilön on mahdollista tavata vain yksi yhdistyksen vapaaehtoisista esimerkiksi kahvittelun tai ulkoilun merkeissä tai vaikkapa videopuhelun kautta. Tarkoituksena on kuitenkin saada ystävätoiminta käynnistettyä järjestäytyneemmässä muodossa.

Jos olet kiinnostunut ottamaan vastuuta uuden toimintamuodon organisoinnista, olet todella tervetullut mukaan suunnittelemaan ystävätoimintaa.

Viestintä

 Tällä hetkellä SÄYn sosiaalisen median pääalustoina toimivat Facebook ja Instagram. Kehittyviä alustoja ovat Youtube, Tiktok ja LinkedIn. Niihin sisältöä tuottaa sometiimi, jonka vastuulle kuuluvat muun muassa sisällön ideointi lyhyellä ja pidemmällä tähtäimellä, somepostausten visuaalinen ja tekstisisältö sekä viestintä somekanavien chateissa.

Sometiimiin kaivataan vahvistusta, eli jos sinua kiinnostaa suunnitella ja toteuttaa änkytysaiheista somesisältöä, täällä olisi paikka sinua varten!

SÄYn kotisivuilla jaetaan ajantasaista ja kokemuspohjaista tietoa änkytyksestä, ajankohtaisia uutisia yhdistyksen toiminnasta sekä vaikutetaan ihmisten mielikuviin änkytyksestä. Lisäksi yhdistyksellä on käytössä intrasivut, joiden kautta voidaan jakaa lisätietoa jäsenille sekä luoda helposti esimerkiksi tapahtumien infosivut. Kotisivut on rakennettu WordPress-alustalle ja SÄYn intranet-sivut taas on tehty Yhdistysavain-palvelun alle. Kotisivut sekä intrasivut tarvitsevat säännöllisesti päivitystä ja myös uutta sisältöä.

Jos sinua kiinnostaa käyttää jo olemassa olevaa WordPress-osaamistasi tai haluat opetella WP:n ja/tai Yhdistysavaimen käyttöä tai olet kiinnostunut kotisivujen saavutettavuusasioista, sovit oikein hyvin tähän porukkaan mukaan.

SÄY julkaisee kahdesti vuodessa jäsenlehteä, Puheen vuoroa. Lehden toimittaseen liittyy kaksi erilaista roolia: kirjoittajan ja taittajan roolit.

Jos sinua kiinnostaa kirjoittaa säännöllisesti artikkeleita eri teemoista tai jos haluat olla mukana tekemässä lehden visuaalista ulkonäköä, täältä löytyy kyllä tekemistä.

Silloin tällöin olemme käyneet eri kokoonpanoilla kertomassa änkytyksestä esimerkiksi eri alojen opiskelijoille. Kokemusasiantuntijaluennot ja änkytystietouden jakaminen eri kohderyhmille onkin tärkeää vaikutustyötä. Tämä toimintamuoto tarvitsee aloitteellisuutta ja verkostointia esimerkiksi eri oppilaitosten ja yhteisöjen kanssa.

Jos olet kiinnostunut ottamaan vastuuta luentojen järjestämisestä ja koet, että voisit käydä kertomassa omista änkytyskokemuksistasi yhdistyksen ulkopuolelle, täältä voisi löytyä sinulle sopivaa vapaaehtoistyötä.

Vaihtuvat projektit 

SÄYllä on vuosittain erilaisia vaihtuvia projekteja, joiden sisältö määräytyy sekä toiveiden että käytettävissä olevien resurssien mukaan.

Vuonna 2023 toteutettiin änkytysaiheiset podcast-jaksot, jotka nauhoitettiin täysin vapaaehtoisvoimin.

Miten vapaaehtoiseksi pääsee? 

Vapaaehtoiseksi pääset ympäri vuoden ottamalla meihin yhteyttä ja kertomalla millaisesta vapaaehtoistyöstä olisit kiinnostunut. Jutellaan sitten asiasta lisää.

Mukaan pääsee helposti myös vapaaehtoisille suunnattujen viikonloppujen tai -päivien kautta.

Pin It on Pinterest