Kysely puheterapiassa käyneiden lasten vanhemmille

mennessä | maalis 28, 2022

Turun yliopiston logopedian opiskelijat toivoat vastauksia pro gradu -tutkielmaan liittyvään kyselyynsä. Kysely on suunnattu puheterapiassa käyneiden lasten vanhemmille. Alla on opiskelijoiden oma saateviesti ja linkki kyselyyn.

”Hei sinä puheterapiassa käyneen lapsen vanhempi! Haluaisitko auttaa suomalaista puheterapiatutkimusta kertomalla kokemuksistasi?

Olemme logopedian opiskelijoita Turun yliopistosta, ja olemme tekemässä pro graduumme liittyvää tutkimusta. Tavoitteenamme on tutkia Suomessa puheterapiaa saaneiden lasten vanhempien osallistamista ja tyytyväisyyttä lapsen puheterapiaprosessiin. Tutkimuksessamme keräämme puheterapiaa saaneiden lasten vanhempien kokemuksia ja toiveita puheterapiasta. Aiheesta on hyvin vähän kansainvälistä tutkimusta ja Suomessa tämä on ensimmäinen laatuaan. Jokainen vastaus onkin siksi mittaamattoman arvokas!

Kyselyyn vastaaminen tapahtuu anonyyminä ja vie noin 10-15 minuuttia. Vastaamaan pääset tästä linkistä: https://link.webropolsurveys.com/S/239A59A0E1FD727C
Toivomme vastauksia viimeistään 10.04.2022 mennessä.

Ystävällisin terveisin
Aurora Salonen & Verna Raunio”

JULISTUS OIKEUDESTA ÄNKYTTÄÄ

Me allekirjoittaneet julistamme, että änkyttävät ihmiset tulee hyväksyä änkytyksensä kanssa. Voimme itse joko haluta tai olla haluamatta etsiä tukea siinä, että puheemme kuulostaisi sujuvammalta tai että pyrkisimme änkyttämään vähemmän. Tämän päätöksen tekeminen on meidän oikeutemme. On kohtuutonta odottaa tai vaatia, että puheemme kuulostaisi sujuvalta. Me änkytämme, koska me puhumme näin.

Elämme monimuotoisuuden aikaa, mutta omakohtaista päätöksentekoa ei useinkaan tarjota henkilöille, jotka änkyttävät töissään, opinnoissaan ja jokapäiväisessä elämässään. Odotuksena on pikemminkin, että meidän pitäisi pyrkiä ”pääsemään eroon” änkytyksestämme ja oppia puhumaan eri tavalla. Yksilöinä saatamme toki toivoa tai yrittää tehdä juuri näin. Yhteisönä kuitenkin haastamme tämän ajatuksen siitä, että änkytyksemme pitäisi saada loppumaan.

Mikään organisaatio ei voi väittää arvostavansa tasa-arvoa tai monimuotoisuutta, ellei änkyttävät puhetavat ole sallittuja ja tunnustettuja heidän keskuudessaan. Kehotamme jokaista organisaatiota ja instituutiota työskentelemään änkyttävien ihmisten kanssa varmistaaksemme, että meille kaikille annetaan jokaisen henkilön ansaitsema kunnioitus; ja se tila tehdään meitä varten. On meidän oikeutemme puhua juuri kuten me puhumme.

DECLARATION OF THE RIGHT TO STAMMER

We, the undersigned, declare that people who stutter should be accepted as having a stutter. We may, or may not, choose to find support to sound fluent or stutter less. That is our right. It is not reasonable to expect or insist that we sound fluent. We stutter. That is how we talk.

In this time of diversity, adjustments are too often not given to those who stutter, be it at work, education or using everyday services. The expectation is rather that we should strive to ‘overcome’ our stutter and speak differently. As individuals we may wish, and even try, to do so. But as a community we refute the idea that we all stop stuttering.

No organization can claim to value equality or diversity unless stuttering voices are permitted and valued. We call upon every organization and institution to work with people who stutter to make sure that all of us are given the respect every person deserves; and that space is made for us.

It is our right to speak as we do.

Pin It on Pinterest