Undersökning om finlandsvenska ungdomar som stammar

mennessä | marras 18, 2020

Hej,

Mitt namn är Yvonne Backlund och jag är femte årets
talterapeutstuderande vid Åbo Akademi. Jag gör för tillfället en
studie där jag undersöker hur/om stamning påverkar finlandssvenska
ungdomars livskvalitet.

Om du är en finlandssvensk ungdom i åldern 13–17 år och upplever
att du stammar, får du väldigt gärna delta i min studie. Ditt svar
är viktigt! Deltagandet tar max 20 minuter och som tack får du vara
med i en utlottning om biobiljetter. Här är länken till
undersökningen:

https://survey.abo.fi/lomakkeet/12790/lomake.html

Tack!

VID FRÅGOR ELLER FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA:
Yvonne Backlund
Logopedistuderande

Tel: 050-5513544

Yvonne.backlund(at)abo.fi

Handledare: Viveka Lyberg Åhlander
Professor i logopedi
Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi
Åbo Akademi
Viveka.lybergahlander(at)abo.fi

Pin It on Pinterest