Mitä haluamme?

SÄYn toiminnan tavoitteena on änkyttävien ihmisten hyvinvoinnin lisääminen ja änkytyksen aiheuttaman kärsimyksen vähentäminen. Emme tavoittele sujuvaa puhetta, vaan sujuvaa elämää.  

Ihmiselle, joka jää änkytyksen kanssa ihan yksin, voi puheen sujumattomuus aiheuttaa voimakasta ahdistusta, jännitystä ja häpeää. Ne voivat rajoittaa änkyttäjää monilla elämän eri osa-alueilla, ja vaarana on, että käyttämättä jää paljon inhimillistä potentiaalia. SÄY haluaa rohkaista jokaista änkyttävää ihmistä elämään täyttä elämää, jota puheen sujumattomuus ei määrittele.

Keskeinen lähtökohta SÄYn toiminnassa on änkytyksen hyväksyminen. Änkytystä ei nähdä vikana, joka pitäisi korjata, vaan osana ihmisyyden kirjoa ja moninaisuutta. Hyväksymisen haaste heitetään koko yhteiskunnalle, mutta myös meille änkyttäjille itsellemme. Voimmeko hyväksyä änkytyksen pysyväksi osaksi itseämme ja etsiä ja löytää rakentavia keinoja elää sen kanssa?  Kysymme: voisiko änkytykseen liittyvät kokemukset kääntyä jopa yksilön voimavaraksi?

Puhetta helpottavilla menetelmillä ja erilaisilla harjoituksilla änkyttäjä voi tutustua omaan tapaansa änkyttää ja oppia keinoja päästä puheessa eteenpäin änkytyksestä huolimatta. Näin hallinnan tunne omaa puhetta kohtaan voi kasvaa ja erilaisiin puhetilanteisiin liittyvä ahdistus vähetä. Puheterapian keinot tuovat osalle änkyttäjistä arvokasta apua.  Sujuva puhe tai änkytyksen väheneminen ei SÄYn näkökulmasta kuitenkaan ole itseisarvo.  

Silloinkin, kun änkytys tulkitaan viaksi tai vammaksi, on oleellista kysyä, missä ongelman ydin lopulta on. Onko ongelma siinä, että puheessa on sujumattomuutta, vai sittenkin siinä, että kuulijalla ei ole aikaa odottaa tai riittävästi tietoa änkytyksen olemuksesta? Onko ongelman juurisyy siinä, että nopean viestinnän ja henkilöbrändäyksen kulttuurissamme ei ole tilaa erilaiselle puhujalle? SÄYn visiona on änkytyksen tunteva ja hyväksyvä yhteiskunta, jossa kaikenlaisten puhujien on helppo olla.

 

 

Säyn toiminta perustuu kaikkien jäsenten tasa-arvoisuudelle. Kaikenlaiset ihmiset, joiden elämää änkytys tavalla tai toisella koskettaa, toivotetaan lämpimästi tervetulleeksi. Säy on syrjintä- ja kiusaamisvapaa vyöhyke, jossa halutaan taata jokaisen turvallinen olo.
Säy tunnistaa ja tunnustaa sen, että vaikka änkyttävillä ihmisillä on paljon jaettuja kokemuksia änkytykseen liittyen, on jokaisen änkytyskokemus lopulta yksilöllinen. Änkytys ja sen rooli elämässä vaihtelee myös eri elämänkaaren vaiheissa. Säyssä on tilaa monenlaiselle änkytykselle ja erilaisille änkyty

 

Miten se tehdään?

Tärkein tuki änkyttävälle ihmiselle on usein toinen änkyttäjä. Oman änkytyksen hyväksyminen muuttuu helpommaksi, kun kuulee muiden, ihan tavallisten, ihmisten änkyttävän. Mahdollisuus kokemusten jakamiseen on äärimmäisen arvokas tuki. Vertaistuus on kaksisuuntainen kokemus, jossa tuen saamisen rinnalla tärkeää on mahdollisuus muiden taakan keventämiseen.

Osa änkyttäjistä on oppinut taitaviksi oman änkytyksen piilottelijoiksi – kyseenalainen taito, joka useimmiten kääntyy lopulta puhujaa itseään vastaan. Toisten änkyttäjien tapaaminen voi auttaa uskaltamaan ”antaa änkytyksen tulla” ilman jatkuvaa oman puheen tarkkailua. Tämä oman änkytyksen kohtaaminen on joskus ensimmäinen askel kohti sen hyväksymistä. Toisten änkyttäjien seurassa sen ottaminen on turvallista.

Monen vanhemman mielessä oman lapsen änkytykseen liittyy paljon huolta. Muiden vanhempien tapaaminen ja mahdollisuus kokemusten ja tunteiden jakamiseen voi tuoda helpotusta. Änkyttävän lapsen on tärkeää huomata, että on muitakin lapsia, joiden puhe joskus pomppii. Änkyttävien aikuisten kohtaaminen tuo perheille perspektiiviä: vaikka änkytys jäisi pysyväksi ominaisuudeksi, se ei ole mikään maailmanloppu.

SÄY tuo yhteen änkyttäviä ihmisiä. Toiminta pyritään rakentamaan jäsenten näköiseksi niin, että se vastaisi mahdollisimman hyvin jäsenten toiveisiin ja tarpeisiin. Pyrimme kehittämään toimintaamme edelleen sellaiseksi, että myös uusien änkyttävien ihmisten ja heidän perheiden olisi helppoa tulla mukaan toimintaamme. SÄY on väylä paikalliseen, kansalliseen ja kansainväliseenkin vertaistoimintaan. 

Vertaisuuteen pohjaavan tuen rinnalla hyödynnämme ammattilaisten työkaluja. Osassa tapaamisistamme ja tapahtumistamme on tarjolla eri alojen ammattilaisten toteuttamaa ryhmämuotoista toimintaa. Pyrimme tämänkin sisällössä vastaamaan jäsenistön toiveisiin.

SÄY pyrkii levittämään ajantasaista tietoa änkytystutkimuksen saralta. Tietoa päivitetään nettisivuillemme. Tarjoamme jäsenillemme mahdollisuuksien mukaan myös änkytyksen nykytutkimukseen liittyviä luentoja tapahtumien yhteydessä. Haluamme osallistua änkytystä koskevan tiedon tuottamiseen ja toimimme mm. väylänä löytää tutkittavia esimerkiksi änkytystä koskeviin opinnäytetöihin. Tapaamme puheterapeuttiopiskelijoita ja lisäämme heidän ymmärrystään änkytyksestä subjektiivisena kokemuksena.

SÄY haluaa raikkaalla viestinnällään ja rohkealla esimerkillään osoittaa änkytyksen olevan neutraali asia, josta voidaan puhua avoimesti. Änkytys saa näkyä ja kuulua!

Säyn toiminta perustuu kaikkien jäsenten tasa-arvoisuudelle. Kaikenlaiset ihmiset, joiden elämää änkytys tavalla tai toisella koskettaa, toivotetaan lämpimästi tervetulleeksi. Säy on syrjintä- ja kiusaamisvapaa vyöhyke, jossa halutaan taata jokaisen turvallinen olo.
Säy tunnistaa ja tunnustaa sen, että vaikka änkyttävillä ihmisillä on paljon jaettuja kokemuksia änkytykseen liittyen, on jokaisen änkytyskokemus lopulta yksilöllinen. Änkytys ja sen rooli elämässä vaihtelee myös eri elämänkaaren vaiheissa. Säyssä on tilaa monenlaiselle änkytykselle ja erilaisille änkytyskokemuksille.

Pin It on Pinterest