Yhteistyö

Yhdistys kuuluu SOSTE:n eli Suomen sosiaali ja terveys ry:n jäsenjärjestöihin. SOSTE on valtakunnallinen kattojärjestö, jonka jäsenjärjestöinä on yli 230 sosiaali- ja terveysalan järjestöä. SOSTE pyrkii toiminnallaan rakentamaan sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edellytyksiä, oikeudenmukaista ja vastuullista yhteiskuntaa sekä lisäämään osallistumismahdollisuuksia.

Yhdistys pyrkii toiminnallaan edistämään yhteistyötä puheterapeuttiopiskelijoiden sekä puheterapeuttien kanssa. Tällä hetkellä aktiivisinta yhteistyö on Tampereen yliopiston logopedian laitoksen opiskelijoiden kanssa.

Pin It on Pinterest