Änkytys

Änkytys on tavallinen puheen motorisen koordinaation häiriö. Lapsista noin 5 % änkyttää vähintään kuuden kuukauden ajan, aikuisista noin 1 % änkyttää. Lapsen änkytys häviää suurimmalta osalta itsestään. Miehillä änkytys on neljä kertaa yleisempää kuin naisilla.

Änkytys ilmenee puheessa tahattomina toistoina, venytyksinä tai puheen lukkiutumisena. Puheeseen voi liittyä myös ns. myötäliikkeitä sekä muutoksia hengityksen rytmissä ja äänenkäytössä. Puhuessaan änkyttävä henkilö tietää tarkalleen, mitä aikoo sanoa, mutta ei pysty tuottamaan puhetta haluamallaan tavalla.

News

English pages are here.

Ajankohtaista

  • Kyselytutkimus: Oletko täysi-ikäinen mies tai nainen? Onko sinulla diagnosoitu lapsuusiässä alkanut änkytys? Jos vastasit kyllä, osallistu netissä täytettävään kyselytutkimukseen [Lue lisää...].
Subscribe to Suomen änkytysyhdistys ry RSS