Änkytys

Änkytys on tavallinen puheen motorisen koordinaation häiriö. Lapsista noin 5 % änkyttää vähintään kuuden kuukauden ajan, aikuisista noin 1 % änkyttää. Lapsen änkytys häviää suurimmalta osalta itsestään. Miehillä änkytys on neljä kertaa yleisempää kuin naisilla.

Änkytys ilmenee puheessa tahattomina toistoina, venytyksinä tai puheen lukkiutumisena. Puheeseen voi liittyä myös ns. myötäliikkeitä sekä muutoksia hengityksen rytmissä ja äänenkäytössä. Puhuessaan änkyttävä henkilö tietää tarkalleen, mitä aikoo sanoa, mutta ei pysty tuottamaan puhetta haluamallaan tavalla.

News

English pages are here.

Ajankohtaista

  • TV:ssä dokumentti änkytyksestä: Hullu maailma: Änkyttäjät. Dokumentissa seurataan brittinuoria, jotka osallistuvat kurssille päästäkseen eroon heitä kiusaavasta vaivasta, änkytyksestä. TV5 1.9. klo 19 ja uusinta lauantaina 5.9. klo 14.40. Ohjelmassa käytetään McGuire-menetelmää. Dokumentti löytyy myös YouTubesta osoitteesta https://www.youtube.com/watch?v=JkrLnFjDiy8
Subscribe to Suomen änkytysyhdistys ry RSS