SÄYn Discord-yhteisö on nyt auki

mennessä | touko 22, 2021

SÄYn yhteisö Discordissa on nyt avoin keskustelulle!

Discord on palvelu, jossa yhdelle palvelimelle saa rakennettua erillisiä kanavia eri keskusteluaiheineen. Sovellus toimii sekä tietokoneella että puhelimella. Selkeimmän käyttäjäkokemuksen saa kuitenkin tietokoneella.

SÄYn palvelimella on yksi puhekanava ja kaksi tekstikanavaa. Tekstikanavalla kirjoitellaan viestejä perinteiseen tapaan, kun taas puhekanavalla rupatellaan äänitse mikrofonilla. Tekstikanavat keskittyvät vain änkytys- ja yhdistysaiheisiin keskusteluihin, kun taas vapaan keskustelun olemme halunneet liittää osaksi puhekanavaa.

Heti palvelimelle liittymisen jälkeen keskustelukanavat ovat aluksi piilotettuja, ja vain Säännöt ja Esittelykanava ovat esillä. Luotamme siihen, että palvelimelle liittyjä tohtii esitellä itsensä – juuri niin lyhyesti tai pitkästi kuin itse tahtoo. Samalla oma nimimerkki sopii muuttaa yhteisön sisällä etu- tai lempinimekseen – on hyvä, että keskustelijat tunnistavat toisensa. Itsensä esittelemisen jälkeen asetamme roolin Keskustelijaksi mahdollisimman pian, jolloin kaikki kanavat tulevat näkyviin.

Discord-yhteisön toiminta perustuu SÄYn turvallisen toiminnan periaatteisiin. Lisätietoja ja ohjeita Discordin käyttöön liittyen löydät täältä.

Linkki palvelimelle: https://discord.gg/ancryNzzWA

Lämpimästi tervetuloa mukaan!

JULISTUS OIKEUDESTA ÄNKYTTÄÄ

Me allekirjoittaneet julistamme, että änkyttävät ihmiset tulee hyväksyä änkytyksensä kanssa. Voimme itse joko haluta tai olla haluamatta etsiä tukea siinä, että puheemme kuulostaisi sujuvammalta tai että pyrkisimme änkyttämään vähemmän. Tämän päätöksen tekeminen on meidän oikeutemme. On kohtuutonta odottaa tai vaatia, että puheemme kuulostaisi sujuvalta. Me änkytämme, koska me puhumme näin.

Elämme monimuotoisuuden aikaa, mutta omakohtaista päätöksentekoa ei useinkaan tarjota henkilöille, jotka änkyttävät töissään, opinnoissaan ja jokapäiväisessä elämässään. Odotuksena on pikemminkin, että meidän pitäisi pyrkiä ”pääsemään eroon” änkytyksestämme ja oppia puhumaan eri tavalla. Yksilöinä saatamme toki toivoa tai yrittää tehdä juuri näin. Yhteisönä kuitenkin haastamme tämän ajatuksen siitä, että änkytyksemme pitäisi saada loppumaan.

Mikään organisaatio ei voi väittää arvostavansa tasa-arvoa tai monimuotoisuutta, ellei änkyttävät puhetavat ole sallittuja ja tunnustettuja heidän keskuudessaan. Kehotamme jokaista organisaatiota ja instituutiota työskentelemään änkyttävien ihmisten kanssa varmistaaksemme, että meille kaikille annetaan jokaisen henkilön ansaitsema kunnioitus; ja se tila tehdään meitä varten. On meidän oikeutemme puhua juuri kuten me puhumme.

DECLARATION OF THE RIGHT TO STAMMER

We, the undersigned, declare that people who stutter should be accepted as having a stutter. We may, or may not, choose to find support to sound fluent or stutter less. That is our right. It is not reasonable to expect or insist that we sound fluent. We stutter. That is how we talk.

In this time of diversity, adjustments are too often not given to those who stutter, be it at work, education or using everyday services. The expectation is rather that we should strive to ‘overcome’ our stutter and speak differently. As individuals we may wish, and even try, to do so. But as a community we refute the idea that we all stop stuttering.

No organization can claim to value equality or diversity unless stuttering voices are permitted and valued. We call upon every organization and institution to work with people who stutter to make sure that all of us are given the respect every person deserves; and that space is made for us.

It is our right to speak as we do.

Pin It on Pinterest