Muita puheen ja kielellisen sujuvuuden häiriöitä

Änkytyksen lisäksi on muitakin puheen sujuvuutta vaikeuttavia häiriöitä. Änkytyksen lisäksi muita motorisia puheen sujuvuuden häiriöitä ovat sokellus, palilalia, dysartria ja apraksia.

Sokelluksessa puhe on nopeaa tai epäsäännöllistä tai molempia samaan aikaan. Lisäksi puheessa on tavallista suurempi määrä sujumattomuutta, tavallista suurempi määrä yhteen sulautuvia tai poisjääviä tavuja ja/tai epätavallisia puheen tauottamisia, sanapainoja tai puherytmejä.

Palilaliassa puhuja toistaa omia sanojaan tai lauseitaan. Dysartriaan taas liittyy erilaisia artikulaation, äänen tuoton, puhenopeuden ja hengityskontrollin ongelmia. Apraksialla tarkoitetaan usein aikuisena tapahtunutta aivovaurion aiheuttamaa puheen motorisen järjestelmän vauriota, joka vaikuttaa puheliikkeiden suorittamiseen ja näkyy esimerkiksi sanan ääntämisen vaikeutena.

Kielellisesti puheen sujuvuus on häiriintynyt afasiassa ja ekolaliassa. Afasia johtuu usein aivoverenkiertohäiriöstä ja siinä puheen tuottaminen ja puheen ymmärtäminen ovat vaikeutuneet. Ekolaliassa puhuja toistaa kuulemiaan sanoja tai fraaseja automaattisesti ja pakonomaisesti.

Pin It on Pinterest