Änkytyksen vaikutuksia arkeen

Änkytyksen vaikutuksia arkeen ei voida arvioida pelkästään kuuluvan änkytyksen määrän tai laadun perusteella. Änkytyksen yhteydessä puhutaan usein niin kutsutusta jäävuoresta, jossa pinnan päällä on puheen sujumattomuus ja pinnan alla kaikki se muu, joka on yhdistynyt änkytykseen. Tätä pinnan alla olevaa osaa ei voida ulkoapäin havaita.

On totta, että änkytys saattaa vaikuttaa kielteisesti sosiaalisiin suhteisiin sekä ystävyys- että parisuhdetasolla, suoriutumiseen koulussa, ammatinvalintaan, työllistymiseen sekä yleiseen hyvinvointiin. Jokaisella änkyttäjällä on kuitenkin oma änkytystarinansa ja änkytyksestä aiheutuviin seurauksiin vaikuttavat monet tekijät, kuten persoonallisuuspiirteet, kielteiset ja myönteiset kommunikointikokemukset lapsuudesta alkaen, läheisten ihmisten suhtautuminen änkytykseen, vertaistuen saatavuus sekä esimerkiksi sopivaan aikaan saatu ammatillinen apu, kuten puheterapia.

Osa änkyttäjistä ei koe änkytystään vaikeana tai hankalana asiana, osa taas kokee puheen sujumattomuuden todella hävettävänä ja ahdistavana. Jotkut piilottelevat änkytystään kaikin mahdollisin keinoin: jättävät tilaamatta ravintolassa haluamaansa ruokaa ja valitsevat sen ruoan, jonka nimi on helppo sanoa; vaihtavat sanoja toisiksi, jos tietävät jäävänsä alkuperäisessä sanassa jumiin; muuttavat lauseen sanajärjestystä; käyttävät apusanoja änkytyksen piilottamiseksi; valitsevat olla hiljaa puhumisen sijaan; vaihtavat jopa nimensä toiseksi, jos oman nimen sanominen on tuottanut huomattavasti vaikeuksia. Yksi änkytyksen piilottelun seurauksista on, että änkyttäjäksi paljastumista saa pelätä jatkuvasti. Jotkut taas änkyttävät niin voimakkaasti, että piilottelu tässä mittakaavassa ei ole mahdollista.

On kuitenkin tärkeää tietää, että vaikka änkytys tuntuisi jossain vaiheessa elämää haastavalta ja vaikealta asialta, ei se automaattisesti tarkoita, että änkytys tulee aina aiheuttamaan yhtä suurta kärsimystä. Änkytyksen aiheuttamiin kielteisiin tunteisiin ja muihin vaikutuksiin on mahdollista saada apua esimerkiksi vertaistuen tai kuntoutuksen avulla. Yhteiskunnan tasolla yhdistys pyrkii omalla toiminnallaan antamaan änkytykselle kasvot ja murtamaan änkytykseen liittyviä negatiivisia mielikuvia. Jokainen meistä kommunikoi omalla tavallaan, ja jokaisen kommunikointitapa tulisi nähdä yhtä arvokkaana.

Änkytys voi tuoda mukanaan myös hyviä asioita. Jäävuoren rinnalle on mahdollista luonnostella kukka, jonka juuret ovat änkytyksen mukanaan tuomissa myönteisissä asioissa.

Pin It on Pinterest